Landbrukstjenester Hadeland - Toten

Landbrukstjenester Hadeland – Toten

Vi holder til på Eina og dekker Østre Toten, Vestre Toten , Gran, Lunner og delvis Jevnaker Kommuner
Daglig leder Anita Ødegård 80 % stilling
Kontordager mandag-torsdag