Landbrukstjenester Hadeland - Toten

Afrikansk svinepest

Afrikansk svinepest (ASP) er en svært smittsom og alvorlig virussykdom hos svin. Den er en av de mest tapsbringende virussykdommene som finnes. Både ville og tamme svin kan få sykdommen. Viruset smitter ikke til mennesker.

Sykdommen gir høy feber, nedsatt allmenntilstand, opphørt matlyst, misfarging og blødninger i huden og høy dødelighet. Aborter er også vanlig. Griser kan dø raskt uten at en har observert særlige symptomer på forhånd, men de fleste dør etter 2-10 dager.

Les meir her