Landbrukstjenester Hadeland - Toten

Arbeidskraft til landbruket

Det er et stort fokus på mangel på sesongarbeidskraft i landbruket.

I forbindelse med dette er det nedsatt ei arbeidsgruppe i landbruket som ser på ulike tiltak som kan gjøres for å lette situasjonen. Her sitter det representanter fra faglag, grøntprodusenter, NLR og NLT. Hovedfokus er, og må være, på matvareberedskapen i den utfordrende situasjonen vi er i nå.

Mangel på utenlandsk arbeidskraft vil føre til et større behov for norsk arbeidskraft. Det er i arbeidsgruppa fokus på å koordinere informasjon og fordele de ulike arbeidsoppgavene som oppstår. Det er mange som ønsker å bidra med sin egen arbeidskraft til landbruket, og det er sett på hvordan vi best koordinerer dette.

Vår organisasjon er bygd opp for å rekruttere arbeidskraft til landbruket, og vil være en naturlig part å henvende seg til både for de som har behov for leie arbeidskraft og de som ønsker å arbeide.

Vi har nå lagt ut en link her på vår hjemmeside som arbeidssøkere skal kunne bruke for å registrere seg.

Samtidig så oppfordrer vi arbeidssøkere til å ta direkte kontakt med landbrukstjenesten i sitt område. Vi ser at det er mange gode initiativ i fylkene i samarbeid mellom landbrukstjenester, faglag og forvaltning.

NAV har også sin egen portal, der interesserte kan registrere sin CV.

Det gjøres mye godt arbeid i landbrukstjenestene i den utfordrende situasjonen vi står oppe i. Dette er vi takknemlig for.