Landbrukstjenester Hadeland - Toten

Årsmøte Landbrukstjenester Hadeland – Toten

Årsmøte holdes på kontorets adresse onsdag 16 mars kl 12.00(dagmøte)

Annonseres i Hadeland og Totens Blad 2 mars