Landbrukstjenester Hadeland - Toten

Forskrift om tilskudd til avløsning ved sykdom med mer er lagt ut på høring

Høringsfrist for ny forskrift om produssjonstilskudd og avløsertilskudd ved ferie og fritid er nå gått ut. Det er hyggelig å registrere at mange at høringssvarene er enige med vår vurdering. De aller fleste fylkene er bekymret for velferdsordnigene, med de svekkelser som ligger i forslag til ny forskrift.Innspill til høring finner du her

Departementet ligger ikke på latsiden, og det er nå sendt på høring også forslag til ny forskrift for avløsertilskudd ved sykdom med videre. Denne finner du her
Høringsfrist på denne er 1. desember.

Med hilsen
Norske Landbrukstenester