Landbrukstjenester Hadeland - Toten

Innmelding i Landbrukstenester/Avløysarlag

Som medlem i Landbrukstenesten/Avløysarlaget får du som bonde fleire fordelar.

Landbrukstenesten/Avløysarlaget organiserar og formidlar alle former for avløysing tilpassa den enkelte bonde sitt behov. Laget har arbeidsgjeveransvar for avløysaren og utfører alt løns- og personalarbeid. Avløysaren vert automatisk forsikret. Landbrukstenesten/Avløysarlaget skaffar doku­mentasjon av avløysarutgiftene i samband med søknad om avløysartilskott. Landbrukstenesten/Avløysarlaget informerer om bonden sine rettigheitar og reglane i velferdsordningane. Laget skal vera kontaktledd mellom bonde og avløysar.

Klikk her og meld deg inn i dag, det vil gjera kvardagen din litt enklare!
(Skjema ligg sentralt hos NLT, men vert sendt til laget du vil bli medlem i)

PS! Dersom du er arbeidssøkjar skal du nytte dette skjema