Landbrukstjenester Hadeland - Toten

Lønninger 2015

GODT NYTT ÅR 🙂

Det blir fortsatt 10 i hver md som blir frist for innlevering av timelister. Utlønningsdato 15. Husk at du som bonde må ha innbetalt til laget før utlønning kan skje.