Landbrukstjenester Hadeland - Toten

Nyheitsbrev september 2018

Sommartida er over og vi går inn i haustmånadane. Det er ei fin tid med stor aktivitet og travle dagar. For mange var nok sommaren kanskje litt for varm og i tørraste laget, medan den for andre var fin og energigjevande. Vi i administrasjonen skaut i gang haustsesongen med stand på Dyrsku’n. Samtidig som vi er i full gang med å legge til rette og planlegge vår eiga haustsamling.

I etterkant av vårsamlinga fekk vi positive tilbakemeldingar på at de kunne velja ulike seksjonar på kursa. Dette tek vi omsyn til på haustsamlinga, slik at du og her kan velja kva kurs og kva kunnskap du ønskjer å tileigne deg. I år er det 15 ulike seksjonar a 2,5 time å velja mellom. Nokre kurs går over fleire seksjonar, med anna Webtemp og Praktisk arbeidsrett. Skal du starte opp med Webtemp frå årsskiftet, må du velja dette på samtlege seksjonar. Vi vonar du finn noko av interesse og at vi sjåast på haustsamling på Scandic Hell. «Du er varmt velkomen med æra!»

I år skipar SNS Nordenfjeldske kurs for verneombud parallelt med haustsamlinga.

Etter haustsamlinga skal vi og delta på Agroteknikk på Lillestrøm.

Les heile nyheitsbrevet her