Landbrukstjenester Hadeland - Toten

Søknad om produksjonstilskot og tilskot til avløysing ferie og fritid

Våren 2017 vart det innført nytt søknadssystem for produksjonstilskot og tilskot til avløysing ved ferie og fritid. Det er to søknadsfristar og ei utbetaling per år i det nye systemet. Andre søknadsfrist er no 15. oktober, og då er det både husdyrprodusentar, føretak med planteproduksjon og føretak med bikubar som kan levere søknad. Ein kan søkje frå og med 1. oktober, som er telledatoen og det vert anbefalt at ein er tideleg ute med å søkje.

NB! Det er viktig at alle søkjer på avløysartilskottet sjølv om dei ikkje har hatt avløysing endå. Då føre ein opp 0 (null) i beløp i søknaden. Dersom ein ikkje søkjer no kan ein heller ikkje korrigera beløpet seinare.

Meir informasjon finn du her