Landbrukstjenester Hadeland - Toten

Styre

Styre består av 5 personer og blir valgt for 2 år omgangen.
Gjeldende styret 2014-2015 er

Karl Emil Grina     styreleder  mobil 959 02 541
epost karl_emilgrina@hotmail.com
Åge Østby                nestleder   mobil 911 46 369
epost aageoestby@gmail.com
Iver Raknerud        styremedlem mobil917 28 053
Magnar Sønsteby   styremedlem mobil 458 65 679
epost magnarsonsteby64@gmail.com
Frank Reidar Larsson  ansattes representant  mobil 404 22 380
epost etorill@Yahoo.no