Landbrukstjenester Hadeland - Toten

Trur avløysargrep rammar dyr og bønder

Fleire forslag frå regjeringa til endringar av avløysarordninga vekkjer sterke reaksjonar i landbruket. Norske Landbrukstenester (NLT), som gjennom avløysarlag i heile landet har over 30.000 tilsette og sysselset 5500 årsverk, åtvarar sterkt mot svekking av velferdsordningane til bøndene.

Denne artikkelen står i Nationen idag. Vi har fått løyve til å legge den ut som ein faksmile.

Lenke til saka finn de her:
Trur avløysargrep rammar dyr og bønder
og her Bondelaget fryktar sosial dumping og vil stoppe forslaget

Trur avloysargrep rammar dyr og boender